Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Giới thiệu

Quan hệ quốc tế

Trung tâm có quan hệ với hơn 50 trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế, các nhà xuất bản tại Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Nga, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước khác, trong đó có: Viện Harvard Yenching, Đại học Cornell, Đại học Hawaii, Thư việ Quốc hội Hoa Kỳ, Đại học Paris, Đại học Sorbone, Đại học Bone, Đại học Lômônôxôp, Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Đại học Tokyo, Đại học Kyodo, Đại học Quốc gia Kangwon, Đại học Thanh Hoa, Đại học Liêu Ning, Thư viện Quốc gia Australia, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Tổng hợp Cali, Thư viện Khảo sát đ

Tiềm lực

Trung tâm có các cơ sở đặt tại
• Trụ sở chính: 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 84-4-7546545
• Trường ĐHNN: 1 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 84-4-8341037
• Trường ĐH KHTN: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 84-4-8583740
• Trường ĐH KHXH & NV: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 84-4-8582095
• Kí túc xá Mễ trì: 182 đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 84-4-8540195
Kho Tài liệu in và CSDL bản ghi thư mục
• Hơn 120.000 bản ghi thư mục với gần 500.000 bản tài liệu

Chức năng - nhiệm vụ

Chức năng

1. Lưu giữ, quản lý thông tin, tư liệu và thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), triển khai ứng dụng và quản lý của ĐHQGHN; nghiên cứu, thu thập, xử lý, thông báo, phổ biến và cung cấp tin, tài liệu khoa học, dịch vụ thông tin phục vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh của ĐHQGHN (sau đây gọi chung là người dùng tin).

Tên gọi

Tên tiếng Việt: Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội
Tên tiếng Anh: Library and Information Center Vietnam National University, Hanoi
Tên giao dịch viết tắt: LIC
Trung tâm Thông tin - Thư viện được thành lập theo quyết định số 66/TCCB ngày 14 tháng 2 năm 1997 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) trên cơ sở hợp nhất các thư viện của các trường đại học thuộc ĐHQGHN. Trung tâm là một đơn vị sự nghiệp trực thuộc ĐHQGHN, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.