Bạn sẽ được chuyển hướng đến hệ thống đăng nhập một lần của Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thư Viện Số Đại Học Dùng Chung: Kết Nối Tri Thức - Thúc Đẩy Sáng Tạo

       

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/xay-dung-thu-vien-so-dung-chun...

http://www.baobinhdinh.com.vn/video.aspx

http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=6&macmp=7&mabb=90330

        Sáng 30.10, tại Trường ĐH Quang Trung tỉnh Bình Định, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Xây dựng học liệu nội sinh dùng chung trong các thư viện đại học Việt Nam”, do Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc (NALA), Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU- LIC) và Trường Đại học Quang Trung phối hợp tổ chức. Tham dự Hội thảo gồm:
- Ông Nguyễn Hữu Giới (Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam),

- TS. Nguyễn Huy Chương (Chủ tịch Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc)

- TS. Nguyễn Hoàng Sơn (Giám đốc Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN, Phó Chủ tịch Hội thư viện Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên chi hội Thư viện đại học khu vực phía Bắc)

- TS. Võ Ngọc Vĩnh, Hiệu trưởng trường Đại học Quang Trung và gần 80 đại biểu là đại diện lãnh đạo của 36 thư viện các trường đại học, học viện trong cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội thảo

        Nội dung Hội thảo lần này xuất phát từ kết quả ban đầu của Sáng kiến Xây dựng và phát triển thư viện số đại học dùng chung của lãnh đạo Trung tâm TT-TV sử dụng là phần mềm quản trị thư viện số DSPACE và phần mềm tìm kiếm thông minh PRIMO - URD2 (là sản phẩm của Dự án Thư Viện Số 2.0 của Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN) với mong muốn mở rộng ra hệ thống thư viện đại học toàn quốc.

        Hội thảo cũng đã lắng nghe các tham luận khác về: Chia sẻ học liệu nội sinh giữa các thư viện đại học Việt Nam - mô hình và cách thức thực hiện; Khắc phục những bất cập trong quy định của pháp luật về quyền tác giả để xây dựng học liệu nội sinh dùng chung trong các thư viện đại học. Các diễn giả tập trung nêu thực trạng, đánh giá và phân tích khả năng tích hợp hệ thống các thư viện số đơn lẻ của các trường đại học hiện nay thành hệ thống thư viện số đại học dùng chung nhằm phát huy tối đa sức mạnh tài nguyên thông tin số, đặc biệt là hệ tri thức nội sinh trong mảng quan trọng nhất của giáo dục Việt Nam.

        Các báo cáo viên và đại biểu tham dự đã chỉ ra tầm quan trọng, ý nghĩa và những lợi ích nếu triển khai thành công hệ thống này ra toàn quốc như:

  • Chia sẻ và tăng cường nguồn lực thông tin số giữa các Thư viện Đại học
  • Là một nguồn dữ liệu khoa học lớn để Dự án quốc gia “Hệ tri thức Việt số hóa” của Bộ KH & CN tham khảo
  • Tăng cường vai trò, vị thế các trường đại học – cao đẳng trong hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung, thư viện các trường đại học nói riêng.
  • Quảng bá kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học của các trường đại học.
  • Cung cấp cho các nhà lãnh đạo, quản lý bức tranh cơ cấu và kết quả đào tạo các ngành / chuyên ngành.
  • Giúp bạn đọc các trường ĐH-CĐ dễ dàng tìm kiếm, khai thác tối đa hệ tri thức và sử dụng tài liệu phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu hiệu quả.
  • Giúp các thư viện tiết kiệm kinh phí bổ sung.
  • Giúp hạn chế đạo văn trong công tác đào tạo và nghiên cứu.
  • Giúp các trường đại học kiểm định chất lượng (Kết nối thư viện khác)
  • Là một kênh Marketing cho các thư viện.

        Sau khi nghe và thảo luận về sáng kiến "Thư Viện Số Đại Học Dùng Chung: Kết Nối Tri Thức - Thúc Đẩy Sáng Tạo" của TS. Nguyễn Hoàng Sơn, Hội thảo cũng nhất trí đề xuất Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN là đơn vị đầu mối, điều phối, tìm kiếm tài trợ, dự án để xây dựng và phát triển dự án "Thư Viện Số Đại Học Dùng Chung" có tính lịch sử trong hệ thống các thư viện đại học Việt Nam trong xu hướng kết nối và chia sẻ tri thức để thúc đẩy sáng tạo

TS. Nguyễn Hoàng Sơn trình bày sáng kiến "Thư Viện Số Đại Học Dùng Chung: Kết Nối Tri Thức -

Thúc Đẩy Sáng Tạo"

        Kết thúc Hội thảo là Lễ ký kết hợp tác song phương về chia sẻ học liệu số giữa Trường Đại học Quang Trung với Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN và Lễ ký Bản ghi nhớ tham gia triển khai tích hợp hệ thống thư viện số đại học dùng chung của 28 thư viện đại học và học viện.

Lễ ký kết hợp tác song phương về chia sẻ học liệu số giữa Trường Đại học Quang Trung với Trung tâm TT-TV, ĐHQGHN

 

Lễ ký Bản ghi nhớ tham gia triển khai tích hợp hệ thống thư viện số đại học dùng chung của 28 thư viện đại học và học viện

 

 

Chuyên mục: